Bilgin Kış – Tarihi evler iş merkeziyle bütünleşiyor

Tarihi evler iş merkeziyle bütünleşiyor

Adana’da Atatürk Caddesi üzerinde yer alan, tasarımı ve yapımı Mimar Semih Rüstem’e ait, Cumhuriyet dönemi mimarisini temsil eden iki konak yeniden hayat buluyor.

 

1930’lu yıllarda yapılan ve mimaride “erken modern” olarak yorumlanan yapılar, “Mimar Semih Rüstem İş Merkezi” ismini alacak bir kompleksle bütünleştirilerek projelendiriliyor

 

Atatürk Caddesi’nde yer alan, “Sait Bey Evi” ve “Rüstem Bey Evi” olarak bilinen iki tarihi konak, Toprak Mimarlık tarafından kente yeniden kazandırılıyor. Restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanan binalar, orijinal mimarilerine sağdık kalınarak yeniden inşa ediliyor. Geliştirilen yeni projede, iki konağın arkasındaki geniş bahçe de parsele dahil edilmiş ve bu bölüm iş merkezi olarak şekilleniyor. Günümüz yapıları genellikle benzer geometriye sahip tek parçalı yapılar olarak öne çıkarken, projenin mimarları yapılan tasarımda daha çok sanatsal gerekçelerle tek parçalı yapıdan kaçınarak, parçalı – artiküle bir kompleks oluşturmayı tercih etmiş.

 

Yapılacak iş merkezinin camlı yüzeylerinde, endüstriyel güneş kontrol elemanları ve yer yer çift yüzeyli doğramalar kullanılması öngörülüyor. Kendileri de tasarım ekibinin yerel üyeleri olarak projelendirme sürecine katılan girişimciler Mehmet Toprak ve Bilgin Kış, geliştirdikleri yeni kompleksin, yeni bir işlevlendirme bağlamında 2000’lerin kullanım, kentsel ölçek ve biçimsel duyarlık verileri içinde, görsel bellekte olduğu gibi sözel bellekte de varlığını sürdürecek bir yapı olmasına dikkat etmiş. Yeni tasarlanan yapılarda saydamlık, yapıların temel ifade unsuru olarak öne çıkıyor. Bunun yanında iklimsel performansı sağlayan elemanlar; Sait Bey evi arkasında yer alan yeni kütlede hareketli endüstriyel kafesler olarak düşünülürken, bundan farklı olarak Semih Rüstem evi arkasında kalan kütlede ise yatay ve saydamlık etkisini kesmeyen güneş kırıcılar olarak düşünülmüş.

 

Tarihi evlerin arkasında inşa edilen yeni yapılar bütünleşik iki bodrum kat ve bunun üzerine iki farklı blok halinde inşa edilmekte olan, zemin, asma ve sekiz normal kattan oluşuyor. Parselin kuzeyine inşa edilmekte olan kütle, cam çatısı ile güneydeki kütleden biraz daha büyük bir gabariye sahip. Yapı, iş merkezi olmasının yanı sıra pek çok amaca hizmet edebilecek esneklikte ve kabiliyette tasarlanmış.

 

Kat yüksekliği 335 cm olarak belirlenen yapıda, bu değeri elde edebilmek için yaklaşık bin metrekarelik inşaat alan hakkından feragat edilmiş. Yapı, dış düşey kabuk ve düşey sirkülasyon alanlarından oluşuyor. Teknolojik yeniliklere uyum gösterebilecek nitelikte ve doğaya duyarlı olarak tasarlanan proje bütününde yaklaşık 300 metreküplük bir de sarnıç yer alıyor. Proje tamamlandıktan sonra, yağmur sularını filtre edip, depolayarak değerlendirebilecek. Projenin Nisan 2011’de tamamlanması hedefleniyor.

 

Proje Künyesi

Proje Ekibi

Mimari : Prof. Dr. A. Atilla Yücel – Mehmet Toprak

Betonarme : Serdar Memili – Bilgin Kış

Tesisat : Ahmet T. Dörtdemir

Elektrik: Hıdır Bahçe

Peyzaj: Ramazan Doğru

Harita Uygulama: Ali Sicim

Yapımcı Firma: Toprak Mimarlık İnşaat Ltd. Şti.

 

Hazırlayan: Sezer Katkay – Hacer Arık

Advertisements

Bilgin Kış

 BİLGİN KIŞ

Bilgin Kış Bilgin Kış Bilgin Kış

Bilgin Kış, 1970’te Adana’da doğdu. İlk ve orta öğreniminin bir kısmını Almanya’da yaptı. 1995 yılında Ç.Ü. İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. Halen serbest mühendislik ve yapı işletmeciliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

  • İnşaat Mühendisliği
  • Yapı İşletmeciliği

 

Bilgin Kış